Comissies

Technische commissie:

De technische commissie regelt alle zaken die te maken hebben met trainingen en wedstrijden zowel organisatorisch als inhoudelijk. Zo maakt deze commissie ieder jaar de teamindeling. De TC komt meerdere keren per jaar bijeen met alle trainers en coaches.

 

Sponsorcommissie 

SIETSEMA Highlanders kent verschillende vormen van sponsoring. Zo kan men een advertentie op de website plaatsen, een reclamebord plaatsen langs het speelveld of een team sponsoren. Alles is vastgelegd in een aparte sponsormap.

 

Activiteitencommissie:

Naast basketball probeert SIETSEMA Highlanders ook andere leuke dingen te organiseren voor haar leden. Te denken valt aan de jaarlijkse barbecue, spelletjesdagen voor de jeugd, de nieuwjaarsreceptie en uitjes naar het zwembad of Gasterra Flames. De AC bestaat uit Danielle de Jager, Joop van den Berg en Julia Toonder.

 
Hoofdsponsor
Bord/Team Sponsoren
Krijgsheld bloemen en planten
Kramer